Midori

פנקס מעטפות קטן - אטבים

26.00 ש"ח

איך הסתדרנו בלי מעטפות הכיס המתוקות האלה של מידורי? גם פרקטיות וגם יפהפיות. ניתן לאחסן בהן קבלות, מרשמים, בולים, מדבקות ועוד.  מקסימות גם כעטיפה למתנות קטנות וברכות, שוברי מתנה, כרטיסים...
לפרטים המלאים