שופו בבית

האביב הגיע ואיתו משלוחים שירעננו את הבית וישמחו את הלב